Kontakt

Sala Zabaw Wesoła Panda
43-150 Bieruń 
ul.Oświęcimska 398A
tel. 32 322 03 29

tel. 513 856 050
info@wesolapanda.pl

Godziny Otwarcia Sali Zabaw

 pon - pt   10.00-20.00

 sob - nd  10.00-20.00

 

Konto bankowe - ING:

05 1050 1214 1000 0092 2817 8050

Profil Wesoła Panda na Facebook

Vouchery

Wszystkie osoby które są w posiadaniu naszych voucherów, mogą sprawdzić ich status, datę ważności oraz wartość klikając w link - vouchery.

Grupy zorganizowane

Sala Zabaw Wesoła Panda to super pomysł na różnego rodzaju wyjścia grupowe - szkolne, przedszkolne oraz inne. Dla grup zorganizowanych mamy specjalne ceny.Wyjścia szkolne,przedszkolne Bieruń, Tychy

Wesoła Panda - Regulamin

1. Przed zakupem biletu wstępu należy zapoznać sięz regulaminem.
2. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci do lat 12-tu.
3. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących Regulaminu
i zasad korzystania z Sali Zabaw oraz wszelkich urządzeń.
4. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Sali Zabaw tylko pod opieką osób dorosłych.
5. Dzieci i dorośli wchodzą na Salę Zabaw wyłącznie w skarpetach, podyktowane jest to zachowaniem czystości w Sali Zabaw.
6.Obowiązują stroje sportowe: długie spodnie, leginsy, koszulki z długim rękawem – dzięki temu unikniemy ewentualnych otarć.
7. Osoby korzystające z Sali Zabaw bawią się bez: chustek, szalików, okularów, kolczyków, pierścionków, zegarków, telefonów komórkowych, monet i innych rzeczy wykonanych z metalu, plastiku, szkła itp. Prosimy o sprawdzenie kieszeni i usunięcie łatwo wypadających przedmiotów. Dotyczy to również własnych zabawek.
8. Szatnia dla dzieci jest niestrzeżona. Rzeczy wartościowe można chować w szafeczce, pobierając kluczyk w recepcji.
9. Po rozebraniu dziecka należy zgłosić wizytę w recepcji oraz wykupić bilet.
10. Z Sali Zabaw mogą korzystać tylko dzieci z wykupionym biletem wstępu (wyjątek stanowią dzieci kilkumiesięczne (jeszcze niechodzące), które są przy okazji z rodzeństwem).
11. Za bezpieczną zabawę odpowiadają pełnoletni opiekunowie dzieci, z wyłączeniem działań lub zaniechcań ze strony przedsiębiorcy. Opiekunowie powinni przebywać na sali zabaw bez obuwia/w skarpetkach.
12. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4-go roku życia/dzieci do 4-go roku powinny być pod stałą opieką rodzica.
13. Dla bezpieczeństwa wszystkich bawiących się dzieci zabrania się: 
- wspinania się po zewnętrznych siatkach konstrukcji
- wchodzenia pod prąd zjeżdżalni, skakania z niej
- wnoszenia zabawek na konstrukcję 
- popychania innych dzieci
- bójek
- wynoszenia piłeczek z basenu
- wynoszenia piłeczek przeznaczonych do armatek pneumatycznych
- niszczenia konstrukcji, zabawek oraz elementów wystroju
- zaśmiecania terenu Sali Zabaw
14. Ze względów higienicznych dzieci do 3,5 roku życia na placu zabaw bawią się wyłącznie w pampersach.
15. Przed zabawą dziecko winno skorzystać z toalety. Do toalety dziecko idzie tylko w obecności rodzica lub opiekuna.
16. Jemy i pijemy tylko przy stolikach.
17. Nie wchodzimy na teren zabaw z jedzeniem i piciem (dotyczy także: lizaków, cukierków , gum do żucia itp.) 
18. Dbamy o czystość i bezpieczeństwo.
19. Za szkody umyślne popełnione w Sali Zabaw przez dzieci odpowiadają ich rodzice/opiekunowie.
20. Czasu zabawy pilnują opiekunowie bawiących się dzieci. Przekroczenie czasu zabawy  związane jest z dopłatą.
21. Klient może  zostawić dziecko, pod warunkiem, że jest samodzielne i nie wymaga osobistej opieki (pow. 4 roku życia) za dopłatą po podpisaniu oświadczenia.
22. Dzieci agresywne, niszczące zabawki będące własnością firmy i niepotrafiące się bawić z innymi dziećmi będą wypraszane z Sali Zabaw bez zwrotu opłat.
23. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, e-papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
24. Zabrania się wprowadzania wózków dziecięcych.
25. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu własnych artykułów spożywczych oraz napojów. Wyjątek stanowią napoje w butelkach ze smoczkiem dla niemowlaków. W Sali Zabaw wolno spożywać tylko produkty zakupione w kawiarence.
26. Niezgłoszenie (przed rozpoczęciem zabawy) pobytu dziecka w sali zabaw personelowi skutkuje naliczeniem maksymalnej opłaty tzn. bilet wstępu bez ograniczenia czasowego.
27. Na teren Sali Zabaw mogą nie zostać wpuszczone osoby stwarzające zagrożenie dla innych klientów, jak np. dzieci z opatrunkami gipsowymi czy osoby o widocznych oznakach chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
28. W przypadku pozostawienia dziecka i opuszczenia obiektu przez opiekunów bez zgłoszenia tego faktu obsłudze, personel ma prawo poinformować odpowiednie służby.
29. Ostatnie wejście na salę może nastąpić najpóźniej godzinę przed zamknięciem obiektu.
30. Na terenie Sali Zabaw, zainstalowany jest monitoring.
31. Podstawą zgłoszenia reklamacji przez klienta jest dowód wniesienia opłaty za reklamowaną usługę.
32. Nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sali Zabaw wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej etc.
33. Właściciel oraz personel placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu, z wyłączeniem działań lub zaniechcań ze strony przedsiębiorcy.
34 .W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.